Zonnen en gezondheid

Zelfs al wordt steeds weer geprobeerd het tegendeel te bewijzen: wie regelmatig een goede zonnebank gebruikt, krijgt niet alleen een aantrekkelijke bruine kleur, maar doet tegelijkertijd iets voor zijn gezondheid. Er is inmiddels een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken dat dit aantoont. Het laatste voorbeeld is het onderzoek van de natuurgeneeskundige en nierspecialist Dr. Rolfdieter Krause van het universiteitsziekenhuis Benjamin Franklin te Berlijn.

Dr. Krause is uitgegaan van een vergelijkend onderzoek binnen Europa. Volgens dit onderzoek stijgt de bloeddruk van mensen naarmate deze noordelijker leven. In het zuiden van Europa is het aantal hart- en vaatziekten en het aantal plotselinge sterfgevallen aan hartkwalen beduidend lager dan in het noorden. Eén verklaring hiervoor is de grotere hoeveelheid zonlicht in het gebied rond de Middellandse Zee. Dr. Krause heeft aangetoond dat dit positieve effect van zonlicht zich ook voordoet bij het kunstmatige zonlicht van zonnebanken.

Daarvoor heeft hij zowel jonge, gezonde mensen gebruikt als ongetrainde personen met gezondheidsklachten, die deel uitmaakten van een groep voor hart-fitness. Al deze proefpersonen werden tien weken lang gericht onder de zonnebank gelegd. De resultaten spreken voor zich: de positieve werking van het kunstmatige zonlicht was in beide groepen duidelijk merkbaar. De bloeddruk van de testpersonen bleef tot een jaar daarna lager.

De effecten op de bloeddruk zijn echter maar één van de vele biopositieve effecten van UV-licht op het menselijke organisme. Ook de volgende effecten zijn door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond:

  • Het bloed wordt vloeibaarder.
  • De bloeddruk en het risico op een hartinfarct worden beide lager.
  • De cholesterolspiegel daalt.
  • De afbraakproducten van Vitamine D bieden bescherming tegen borstkanker en kanker van de dikke darm.
  • Het UV-licht stimuleert de productie van bepaalde immuuncellen die in het lichaam bacteriën en virussen bevechten.
  • UV-licht wordt ook met succes ingezet tegen huidziekten.
  • UV-straling bevordert het prestatievermogen.
  • De hartslag in rust en bij inspanning worden beide lager.